Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM

Tổng kho Hà Nội: KĐT Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội

Nhà máy sản xuất: KCN Kiện Khê- Thanh Liêm- Hà Nam

Hotline liên hệ:

  • Phòng sỏi trang trí: 0904.618.922
  • Phòng đá trang trí: 0904.687.922
  • Phòng tư vấn thiết kế thi công: 0904.657.922
  • Phòng kinh doanh tổng hợp: 0904.647.922

Email: sales.khoangsanhanam@gmail.com

Webiste:https://khoangsanhanam.vn/
http://soitrangtri.com.vn/
https://davoihanam.vn/
https://soidasanvuon.vn/